Proč zvolit podlahové topení?

Úvod Podlahové topení

Funkce, použití, výhody

 

Rozlišujeme mezi elektrickým podlahovým vytápěním a temperováním. V případě podlahového vytápění je elektrický topný kabel instalovaný

v nezastavěné ploše vytápěné místnosti. Hlavním cílem je trvalé pokrytí tepelné ztráty vytápěné místnosti. Topný kabel je fixovaný v pravidelné rozteči pro dosažená konstatního výkonu z metru čtverečného. Rozteč bývá zpravidla 10 cm a výkon 100 W/m2. Reálná instalace a její provedení,

ale vždy vychází z přesného zadání dle podkladů investora. Topný kabel je fixovaný na tepelnou izolaci a je zalitý cca 4 cm topné mazaniny.

Pro jeho regulaci se používá termostat, který je vybavený jak podlahovým tak i prostorovým čidlem.

 

V případě temperování se jako vytápěcí prvek používá zpravidla topná rohož dle typu krytiny s výkonem od 120 do 200 W/m2. Tato je uložena těsně pod ní s cílem rychlého náběhu teploty podlahy při pořadavku na její ohřátí. Rohože se klade do flexibilního lepidla a následně se ní přímo pokládá podlahová krytina. Pro regulaci je dostačující termostat vybavený podlahovým čidlem.