Co to je sálavé vytápění?

Úvod Sálavé topení

Funkce, použití, výhody

Elektrické sálavé topení též "infračervené" je postaveno na principu slunečného záření. Sálání tepla primárně neohřívá vzduch. Hlavním odběratelem tepla jsou zdi, stropy, předměty a lidé v místnosti. Okolí toto teplo absorbuje a následně ho sekundárně zpět předává do místnosti. Díky rovnoměrnému prohřátí místnosti vzniká tak příjemné klima. Tak jsou například eliminovány i ztráty vznikající konvekčním prouděním vzduchu. Hlavní výhodou sálavého vytápění je energetická úspornost, omezená cirkulace a tím i potlačené vysušování vzduchu.

 

Při použití velkoplošných (sálavých) vytápěcích systémů vám stačí pro dosažení stejné tepelné pohody o 2-3 °C nižší teplota vzduchu v místnosti. Každý stupeň celsia s sebou nese úsporu až 6% nákladů na vytápění.


Vlastní vytápění je realizováno prostřednictvím nástěnných nebo stropních sálavých konvektorů nebo panelů, případně infrazářičů. Nástěnné sálavé panely často neplní pouze funkci topidla ale i estetického prvku.

 

Copyright 2018 - 2024 © elektro-topeni.cz